Australia: Bị bắt vì bịa chuyện người thân hấp hối để trốn cách ly

Một khu nhà phải cách ly đang được canh giữ tại Australia. Ảnh: AFP.
Một khu nhà phải cách ly đang được canh giữ tại Australia. Ảnh: AFP.
Một khu nhà phải cách ly đang được canh giữ tại Australia. Ảnh: AFP.
Lên top