Australia bắt nghi phạm họ Truong phóng hỏa gây cháy rừng

Michael Truong bị bắt. Ảnh: 7 News
Michael Truong bị bắt. Ảnh: 7 News
Michael Truong bị bắt. Ảnh: 7 News
Lên top