Australia: Bang Victoria triển khai quân đội, tăng cường thực thi cách ly

Người dân đi bộ trên đường phố Melbourne, Australia ngày 4.8. Ảnh: StraitsTimes
Người dân đi bộ trên đường phố Melbourne, Australia ngày 4.8. Ảnh: StraitsTimes
Người dân đi bộ trên đường phố Melbourne, Australia ngày 4.8. Ảnh: StraitsTimes
Lên top