Australia: 20 con kangaroo bị xe tông chết hàng loạt

Hàng chục con kangaroo trưởng thành và con non bị tông chết hàng loạt ở Australia. Ảnh: The Guardian.
Hàng chục con kangaroo trưởng thành và con non bị tông chết hàng loạt ở Australia. Ảnh: The Guardian.
Hàng chục con kangaroo trưởng thành và con non bị tông chết hàng loạt ở Australia. Ảnh: The Guardian.
Lên top