AstraZeneca xác nhận vaccine công hiệu cao cần nghiên cứu thêm

AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 cần nghiên cứu thêm. Ảnh: AFP.
AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 cần nghiên cứu thêm. Ảnh: AFP.
AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 cần nghiên cứu thêm. Ảnh: AFP.
Lên top