AstraZeneca tiết lộ thuốc hiệu quả hơn vaccine của hãng

Thuốc AZD7442 của AstraZeneca có tác dụng bảo vệ cao hơn vaccine của hãng. Ảnh: AstraZeneca
Thuốc AZD7442 của AstraZeneca có tác dụng bảo vệ cao hơn vaccine của hãng. Ảnh: AstraZeneca
Thuốc AZD7442 của AstraZeneca có tác dụng bảo vệ cao hơn vaccine của hãng. Ảnh: AstraZeneca
Lên top