AstraZeneca thừa nhận lỗi sản xuất liên quan đến kết quả nghiên cứu vaccine

AstraZeneca và Đại học Oxford thừa nhận một lỗi sản xuất đã dẫn đến một số tình nguyện viên tham gia nghiên cứu không được tiêm đủ liều lượng vaccine COVID-19 như dự kiến. Ảnh: AFP
AstraZeneca và Đại học Oxford thừa nhận một lỗi sản xuất đã dẫn đến một số tình nguyện viên tham gia nghiên cứu không được tiêm đủ liều lượng vaccine COVID-19 như dự kiến. Ảnh: AFP
AstraZeneca và Đại học Oxford thừa nhận một lỗi sản xuất đã dẫn đến một số tình nguyện viên tham gia nghiên cứu không được tiêm đủ liều lượng vaccine COVID-19 như dự kiến. Ảnh: AFP
Lên top