AstraZeneca lên tiếng về thông tin vaccine gây đông máu

Không có bằng chứng vaccine COVID-19 của AstraZeneca gây đông máu. Ảnh: AFP.
Không có bằng chứng vaccine COVID-19 của AstraZeneca gây đông máu. Ảnh: AFP.
Không có bằng chứng vaccine COVID-19 của AstraZeneca gây đông máu. Ảnh: AFP.
Lên top