AstraZeneca đính chính lại hiệu quả vaccine trong thử nghiệm ở Mỹ

AstraZeneca cho biết vaccine COVID-19 của họ cho hiệu quả 76% trong ngăn ngừa COVID-19 có triệu chứng. Ảnh: AFP
AstraZeneca cho biết vaccine COVID-19 của họ cho hiệu quả 76% trong ngăn ngừa COVID-19 có triệu chứng. Ảnh: AFP
AstraZeneca cho biết vaccine COVID-19 của họ cho hiệu quả 76% trong ngăn ngừa COVID-19 có triệu chứng. Ảnh: AFP
Lên top