Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Assad dụ phiến quân Allepo đầu hàng, thề tái chiếm toàn bộ Syria