Assad bày cho Trump cách trở thành đồng minh tự nhiên của Syria-Nga