ASEAN+3 xem xét từng bước gỡ bỏ hạn chế đi lại giữa các nước

Hội nghị trực tuyến các Quan chức cao cấp ASEAN+3, ngày 20.7.2020. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị trực tuyến các Quan chức cao cấp ASEAN+3, ngày 20.7.2020. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị trực tuyến các Quan chức cao cấp ASEAN+3, ngày 20.7.2020. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top