ASEAN và đối tác dự kiến ký Hiệp định RCEP vào cuối năm 2020

Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán Hiệp định RCEP giữa kỳ lần thứ 10 ngày 23.6. Ảnh: Vietnam+
Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán Hiệp định RCEP giữa kỳ lần thứ 10 ngày 23.6. Ảnh: Vietnam+
Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán Hiệp định RCEP giữa kỳ lần thứ 10 ngày 23.6. Ảnh: Vietnam+
Lên top