ASEAN ủng hộ mạnh mẽ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tham dự Hội nghị AMM-51. Ảnh: AP
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tham dự Hội nghị AMM-51. Ảnh: AP
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tham dự Hội nghị AMM-51. Ảnh: AP
Lên top