ASEAN - Trung Quốc tổ chức tham vấn quan chức cấp cao lần thứ 26

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam đại diện cho Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN dự hội nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam đại diện cho Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN dự hội nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam đại diện cho Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN dự hội nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top