ASEAN thúc đẩy Nhật Bản, Hàn Quốc về hoàn tất đàm phán RCEP

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top