ASEAN tăng cường hợp tác về quyền sức khoẻ của người dân

Phiên Đối thoại thường niên giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Đại diện của Uỷ ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) ngày 2.8. Ảnh: BNG
Phiên Đối thoại thường niên giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Đại diện của Uỷ ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) ngày 2.8. Ảnh: BNG
Phiên Đối thoại thường niên giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Đại diện của Uỷ ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) ngày 2.8. Ảnh: BNG
Lên top