ASEAN tái khẳng định cam kết duy trì khu vực không vũ khí hạt nhân

Hội nghị Uỷ ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) diễn ra theo hình thức trực tuyến có sự tham dự của Bộ trưởng các nước thành viên ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Uỷ ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) diễn ra theo hình thức trực tuyến có sự tham dự của Bộ trưởng các nước thành viên ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Uỷ ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) diễn ra theo hình thức trực tuyến có sự tham dự của Bộ trưởng các nước thành viên ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top