ASEAN tái khẳng định cam kết duy trì Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân

Hội nghị Uỷ ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không Vũ khí Hạt nhân (SEANWFZ). Ảnh: BNG.
Hội nghị Uỷ ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không Vũ khí Hạt nhân (SEANWFZ). Ảnh: BNG.
Hội nghị Uỷ ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không Vũ khí Hạt nhân (SEANWFZ). Ảnh: BNG.
Lên top