ASEAN rất thành công trong thu hút can dự chiến lược của các nước lớn