ASEAN phấn đấu cung cấp lô vaccine COVID-19 đầu tiên trong quý 4.2021

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 4.10. Ảnh: BNG
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 4.10. Ảnh: BNG
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 4.10. Ảnh: BNG
Lên top