ASEAN - Nhật Bản quan ngại về diễn biến tình hình trên Biển Đông

Diễn đàn ASEAN-Nhật Bản lần thứ 35 diễn ra ngày 14.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Diễn đàn ASEAN-Nhật Bản lần thứ 35 diễn ra ngày 14.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Diễn đàn ASEAN-Nhật Bản lần thứ 35 diễn ra ngày 14.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top