ASEAN - New Zealand đối thoại lần thứ 28

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, dự đối thoại theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, dự đối thoại theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, dự đối thoại theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top