ASEAN hoan nghênh Hàn Quốc tăng gấp đôi đóng góp lên 14 triệu USD

Đối thoại thường niên cấp Thứ trưởng giữa ASEAN và Hàn Quốc, ngày 26.8. Ảnh: BNG
Đối thoại thường niên cấp Thứ trưởng giữa ASEAN và Hàn Quốc, ngày 26.8. Ảnh: BNG
Đối thoại thường niên cấp Thứ trưởng giữa ASEAN và Hàn Quốc, ngày 26.8. Ảnh: BNG
Lên top