ASEAN đánh giá cao sự ủng hộ của New Zealand với quỹ ứng phó COVID-19

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – New Zealand diễn ra chiều 10.9 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – New Zealand diễn ra chiều 10.9 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – New Zealand diễn ra chiều 10.9 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top