ASEAN cam kết duy trì khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân. Ảnh: BNG
Lên top