Army Games 2021: Ngày thành công của đội tuyển Việt Nam

Pháo 176 trên Tàu 016-Quang Trung khai hỏa tiêu diệt mục tiêu tại cuộc thi Cúp biển trong khuôn khổ Army Games 2021. Ảnh: QĐND
Pháo 176 trên Tàu 016-Quang Trung khai hỏa tiêu diệt mục tiêu tại cuộc thi Cúp biển trong khuôn khổ Army Games 2021. Ảnh: QĐND
Pháo 176 trên Tàu 016-Quang Trung khai hỏa tiêu diệt mục tiêu tại cuộc thi Cúp biển trong khuôn khổ Army Games 2021. Ảnh: QĐND
Lên top