Army Games 2020 ngày 28.8: Xe tăng Việt Nam xuất sắc về đích đầu tiên

Xe tăng Việt Nam về đích đầu tiên hôm 28.8. Ảnh: QĐND
Xe tăng Việt Nam về đích đầu tiên hôm 28.8. Ảnh: QĐND
Xe tăng Việt Nam về đích đầu tiên hôm 28.8. Ảnh: QĐND
Lên top