Arianespace phóng 36 vệ tinh Internet OneWeb mới lên quỹ đạo

Arianespace phóng 36 vệ tinh Internet OneWeb mới lên quỹ đạo. Ảnh: Roscosmos
Arianespace phóng 36 vệ tinh Internet OneWeb mới lên quỹ đạo. Ảnh: Roscosmos
Arianespace phóng 36 vệ tinh Internet OneWeb mới lên quỹ đạo. Ảnh: Roscosmos
Lên top