Argentina gia hạn phong tỏa thêm 2 tuần chống dịch COVID-19

Các sĩ quan cảnh sát giám sát giao thông trên đường phố từ các cảnh quay của camera giám sát tại Buenos Aires, Argentina hôm 10.4. Ảnh: Reuters.
Các sĩ quan cảnh sát giám sát giao thông trên đường phố từ các cảnh quay của camera giám sát tại Buenos Aires, Argentina hôm 10.4. Ảnh: Reuters.
Các sĩ quan cảnh sát giám sát giao thông trên đường phố từ các cảnh quay của camera giám sát tại Buenos Aires, Argentina hôm 10.4. Ảnh: Reuters.
Lên top