ARF lên tiếng về các diễn biến phức tạp, vụ việc nghiêm trọng ở Biển Đông

Vấn đề Biển Đông được các bộ trưởng trao đổi tại Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến ngày 12.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Vấn đề Biển Đông được các bộ trưởng trao đổi tại Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến ngày 12.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Vấn đề Biển Đông được các bộ trưởng trao đổi tại Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến ngày 12.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top