Apple phản ứng về việc ăn cắp iPhone trong biểu tình vụ George Floyd

Những người biểu tình trong vụ George Floyd vào cửa hàng Apple, ăn cắp iPhone. Ảnh: AFP
Những người biểu tình trong vụ George Floyd vào cửa hàng Apple, ăn cắp iPhone. Ảnh: AFP
Những người biểu tình trong vụ George Floyd vào cửa hàng Apple, ăn cắp iPhone. Ảnh: AFP
Lên top