Apple đóng tất cả các cửa hàng ngoài Trung Quốc trong 2 tuần 

Một cửa hàng Apple ở Rome, Italia đóng cửa. Ảnh: ST.
Một cửa hàng Apple ở Rome, Italia đóng cửa. Ảnh: ST.
Một cửa hàng Apple ở Rome, Italia đóng cửa. Ảnh: ST.
Lên top