APEC tạo điều kiện thuận lợi phân phối vaccine COVID-19

APEC đồng thuận đẩy nhanh phân phối vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
APEC đồng thuận đẩy nhanh phân phối vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
APEC đồng thuận đẩy nhanh phân phối vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top