Áp suất trên trạm ISS tiếp tục giảm dù chỗ rò khí đã được vá

Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA
Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA
Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA
Lên top