Áp lực COVID-19 ngày càng tăng, Pháp nỗ lực tránh nguy cơ phong tỏa

Một phụ nữ tiêm chủng vaccine COVID-19 tại trụ sở đơn vị cứu hỏa ở Vailhauques, miền nam nước Pháp. Ảnh: AFP
Một phụ nữ tiêm chủng vaccine COVID-19 tại trụ sở đơn vị cứu hỏa ở Vailhauques, miền nam nước Pháp. Ảnh: AFP
Một phụ nữ tiêm chủng vaccine COVID-19 tại trụ sở đơn vị cứu hỏa ở Vailhauques, miền nam nước Pháp. Ảnh: AFP
Lên top