Ảo thuật gia Mỹ băng qua sa mạc Arizona bằng bóng bay

Ảo thuật gia David Blaine bay qua sa mạc Arizona bằng chùm bóng bay heli. Ảnh: CNN
Ảo thuật gia David Blaine bay qua sa mạc Arizona bằng chùm bóng bay heli. Ảnh: CNN
Ảo thuật gia David Blaine bay qua sa mạc Arizona bằng chùm bóng bay heli. Ảnh: CNN
Lên top