Áo chính thức bước vào đợt phong tỏa COVID-19 toàn quốc từ hôm nay

Áo bắt đầu bước vào đợt phong tỏa toàn quốc từ 22.11 để ngăn chặn lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Áo bắt đầu bước vào đợt phong tỏa toàn quốc từ 22.11 để ngăn chặn lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Áo bắt đầu bước vào đợt phong tỏa toàn quốc từ 22.11 để ngăn chặn lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top