Ảnh vũ trụ đẹp nhất tuần: Tàu NASA bay qua sao Diêm Vương

Tàu NASA bay qua sao Diêm Vương. Ảnh: NASA
Tàu NASA bay qua sao Diêm Vương. Ảnh: NASA
Tàu NASA bay qua sao Diêm Vương. Ảnh: NASA
Lên top