Ảnh vũ trụ đẹp nhất tuần: Cực quang huyền ảo từ Trạm Vũ trụ Quốc tế

Cực quang nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: ISS
Cực quang nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: ISS
Cực quang nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: ISS
Lên top