Anh vinh danh cha đẻ ngành khoa học máy tính trên tờ tiền 50 bảng

Tờ tiền 50 bảng Anh mới với hình ảnh của Alan Turing. Ảnh: AFP
Tờ tiền 50 bảng Anh mới với hình ảnh của Alan Turing. Ảnh: AFP
Tờ tiền 50 bảng Anh mới với hình ảnh của Alan Turing. Ảnh: AFP
Lên top