Ảnh vệ tinh tiết lộ đập Trung Quốc có thể đe dọa nguồn nước Ấn Độ

Ảnh vệ tinh ngày 1.8.2020 cho thấy đập Trung Quốc trên sông Brahmaputra. Ảnh: India Today
Ảnh vệ tinh ngày 1.8.2020 cho thấy đập Trung Quốc trên sông Brahmaputra. Ảnh: India Today
Ảnh vệ tinh ngày 1.8.2020 cho thấy đập Trung Quốc trên sông Brahmaputra. Ảnh: India Today
Lên top