Ảnh vệ tinh NASA tiết lộ choáng ngợp về độ lớn của bão Hagupit

Ảnh vệ tinh của NASA về mắt bão Hagupit và đuôi bão khổng lồ xung quanh. Ảnh: NASA-NOAA.
Ảnh vệ tinh của NASA về mắt bão Hagupit và đuôi bão khổng lồ xung quanh. Ảnh: NASA-NOAA.
Ảnh vệ tinh của NASA về mắt bão Hagupit và đuôi bão khổng lồ xung quanh. Ảnh: NASA-NOAA.
Lên top