Ảnh vệ tinh cho thấy quy mô ứng phó hậu lũ lụt ở Đức

Hình ảnh vệ tinh cho thấy quy mô tàn phá của lũ lụt ở các thị trấn của Đức. Ảnh: MAXAR
Hình ảnh vệ tinh cho thấy quy mô tàn phá của lũ lụt ở các thị trấn của Đức. Ảnh: MAXAR
Hình ảnh vệ tinh cho thấy quy mô tàn phá của lũ lụt ở các thị trấn của Đức. Ảnh: MAXAR
Lên top