Ảnh vệ tinh cho thấy độ khủng của tên lửa SpaceX Super Heavy

Booster 3 (đang nằm trên bệ phóng quỹ đạo ở góc phía dưới bên trái của bức ảnh) và Booster 4 (được đặt trên bệ phóng quỹ đạo ở bên phải). Ảnh: Maxar Technologies
Booster 3 (đang nằm trên bệ phóng quỹ đạo ở góc phía dưới bên trái của bức ảnh) và Booster 4 (được đặt trên bệ phóng quỹ đạo ở bên phải). Ảnh: Maxar Technologies
Booster 3 (đang nằm trên bệ phóng quỹ đạo ở góc phía dưới bên trái của bức ảnh) và Booster 4 (được đặt trên bệ phóng quỹ đạo ở bên phải). Ảnh: Maxar Technologies
Lên top