Ảnh vệ tinh các thành phố Trung Quốc ngập sâu trong lũ sông Dương Tử

Trùng Khánh, Trung Quốc hôm 27.4 và 19.7. Ảnh: ProImagery.
Trùng Khánh, Trung Quốc hôm 27.4 và 19.7. Ảnh: ProImagery.
Trùng Khánh, Trung Quốc hôm 27.4 và 19.7. Ảnh: ProImagery.
Lên top