Anh và Việt Nam chia sẻ nhiều tầm nhìn và lợi ích chiến lược

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Robert Ben Lobban Wallace phát biểu tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Robert Ben Lobban Wallace phát biểu tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Robert Ben Lobban Wallace phát biểu tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: BNG
Lên top