Anh và Scotland thêm 2 nước Châu Á vào danh sách hành lang du lịch COVID-19

Singapore và Thái Lan đã được thêm vào danh sách hành lang du lịch của Anh và Scotland. Ảnh: CNA
Singapore và Thái Lan đã được thêm vào danh sách hành lang du lịch của Anh và Scotland. Ảnh: CNA
Singapore và Thái Lan đã được thêm vào danh sách hành lang du lịch của Anh và Scotland. Ảnh: CNA
Lên top