Anh triển khai nghiên cứu trên toàn quốc về cách thức lây lan của COVID-19

Một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 tại Đại học Y khoa Hoàng gia London. Ảnh: AFP.
Một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 tại Đại học Y khoa Hoàng gia London. Ảnh: AFP.
Một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 tại Đại học Y khoa Hoàng gia London. Ảnh: AFP.
Lên top