Anh triển khai biện pháp mới phòng COVID-19 khi mở lại trường học

Anh sẽ mở lại trường học từ 8.3 tới, đồng thời phát 2 bộ kit xét nghiệm COVID-19/người/tuần cho các hộ gia đình có con em đi học từ đại học trở xuống. Ảnh: AFP
Anh sẽ mở lại trường học từ 8.3 tới, đồng thời phát 2 bộ kit xét nghiệm COVID-19/người/tuần cho các hộ gia đình có con em đi học từ đại học trở xuống. Ảnh: AFP
Anh sẽ mở lại trường học từ 8.3 tới, đồng thời phát 2 bộ kit xét nghiệm COVID-19/người/tuần cho các hộ gia đình có con em đi học từ đại học trở xuống. Ảnh: AFP
Lên top